διαμηχανήσομαι

διαμηχανάομαι
bring about
aor subj mp 1st sg (attic epic ionic)
διαμηχανάομαι
bring about
fut ind mp 1st sg (attic ionic)
διαμηχανάομαι
bring about
aor subj mp 1st sg (attic epic ionic)
διαμηχανάομαι
bring about
fut ind mp 1st sg (attic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.